'Αρθρα


- ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Η συγγενής βουβωνοκήλη είναι η πρόπτωση του εντέρου ή άλλου ενδοκοιλιακού σπλάχνου,διαμέσου του βουβωνικού πόρου ,στην βουβωνική χώρα.Κλινικά η βουβωνοκήλη είναι μια διόγκωση στην βουβωνική περιοχή , η οποία ανατάσσεται με ελαφρά πίεση.Συνήθως αυτή η διόγκωση παρατηρείται αρχικά από τους γονείς κατά την διάρκεια της φροντίδας του παιδιού(αλλαγή πάνας,μπάνιο).Η βουβωνοκήλη είναι δυνητικά επείγουσα κατάσταση καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της περίσφιξης του εντέρου(όταν προπίπτει τμήμα εντέρου το οποίο δεν ανατάσσεται δια χειρός).Ως εκ τούτου  οι μικροί ασθενείς με βουβωνοκήλη πρέπει να προγραμματίζονται άμεσα για χειρουργίκη επέμβαση καθώς η θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι μόνο χειρουργική.

- ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού μέσα στους χιτώνες του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα και οφείλεται στην ατελή σύγκλειση του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η υδροκήλη εκδηλώνεται ως ανώδυνη διόγκωση του οσχέου.Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από την συγγενή βουβωνοκήλη.Η διάγνωση της υδροκήλης γίνεται εύκολα με την μέθοδο της διαφανοσκόπησης (φωτισμός στο όσχεο )κατά την οποία διαπιστώνεται συλλογή υγρού στο όσχεο γύρω από τον σύστοιχο όρχι.Η υδροκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά μετά το δεύτερο έτος της ζωής καθώς μέχρι την ηλικία αυτή υπάρχουν πιθανότητες απορρόφησης της, λόγω σύγκλεισης του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η αναμονή αυτή δεν δημιουργεί επιπλοκές καθώς ο όρχις αναπτύσεται φυσιολογικά στο υγρό στοιχείο.

- ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις δεν έχει κατέλθει στο όσχεο και βρίσκεται πιο ψηλά μόνιμα.Ο όρχις μπορεί  να βρίσκεται στο ύψος του βουβωνικού πόρου(βουβωνικός) ή ακόμη πιο ψηλά στη κοιλιά (κοιλιακός).Η διάγνωση της κρυψορχίας τίθεται με  την κλινική εξέταση.Ο γιατρός δεν μπορεί να ψηλαφήσει τον όρχι μέσα στο όσχεο και τον ψηλαφά σε υψηλότερη θέση .Το υπερηχογράφημα δεν έχει θέση στη διάγνωση της κρυψορχίας καθώς κατά την εξέταση συνήθως ο όρχις έλκεται προς τα πάνω λόγω του κρεμαστήρα μυός.(Βλέπε ανελκόμενος όρχις).Ωστόσο το υπερηχογράφημα είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο όρχις δεν ψηλαφάται κατά την κλινική εξέταση προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει.Επίσης το υπερηχογράφημα μας βοηθά να δούμε την δομή και το μέγεθος του όρχι.Σε περιπτώσεις όπου η ψηλάφηση του όρχι είναι αδύνατη και στο υπερηχογράφημα δεν φαίνεται ο όρχις ,τότε έχει θέση η διαγνωστική λαπαροσκόπηση.Η θεραπεία της κρυψορχίας είναι χειρουργική και εναπόκειται στην καθήλωση του όρχεως στο όσχεο(ορχεοπηξία).Η πιο ασφαλής ηλικία για την χειρουργική αποκατάσταση του όρχεως είναι μετά τους 16 μήνες ζωής.

- ΑΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΟΡΧΙΣ

Είναι η κατάσταση κατά την οποία οι όρχεις παρόλο που έχουν κατέλθει στο όσχεο κανονικά ,έχουν την τάση να τραβιούνται προς τα πάνω.Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από κάποιο επώδυνο ερέθισμα ή ερέθισμα κρύου.Αυτό οφείλεται στο αντανακλαστικό ενός μυός που συνδέει τον όρχι με το κοιλιακό τοίχωμα.Αυτός ο μυς ονομάζεται κρεμαστήρας μυς.Το αντανακλαστικό αυτού του μυός σε μικρά αγόρια είναι πολύ έντονο και τραβάει τον όρχι προς τα πάνω.Γενικά αυτή η κατάσταση θεωρείται φυσιολογική ,αλλά είναι απαραίτητο αυτά τα παιδιά να παρακολουθούνται από παιδοχειρουργό κάθε έξι μήνες, καθώς υπάρχει περίπτωση ο όρχις να παγιδευτεί έξω από το όσχεο δημιουργώντας την λεγόμενη δευτερογενή κρυψορχία.

- ΦΙΜΩΣΗ

Είναι η κατάσταση κατά την οποία δεν αποκαλύπτεται το έξω στόμιο της ουρήθρας (η οπή από την οποία βγαίνουν τα ούρα) μετά την προσπάθεια να τραβηχθεί η ακροποσθία (πετσάκι) προς τα κάτω.Η αληθής φίμωση είναι μια σχετικά σπάνια παθολογική κατάσταση(1%).Οφείλεται σε επανειλημένες φλεγμονές της περιοχής (βαλανοποσθίτιδες) δημιουργώντας ουλή η οποία εμποδίζει την αποκάλυψη της βαλάνου.Άλλη αιτία φιμώσεως είναι μια δερματική νόσος που λέγεται αποφρακτική ξηρωτική βαλανίτιδα. Η αντιμετώπιση της φιμώσεως είναι μόνο χειρουργική και είναι απαραίτητο να διενεργείται περιτομή .Συνήθως τα παιδιά που θα χρειαστούν περιτομή λόγω φίμωσης έχουν συνοδό ξηρωτική βαλανίτιδα για την οποία θα χρειαστεί θεραπεία με κορτιζονούχο κρέμα (μετά την περιτομή) για 1 μήνα. 

- ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ

Είναι μια φυσιολογική κατάσταση με την οποία γεννιούνται σχεδόν όλα τα αγόρια.Σε αυτήν την περίπτωση κατά την έλξη της ακροποσθίας προς τα κάτω αποκαλύπτεται το έξω στόμιο της ουρήθρας αλλά δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ολόκληρη η βάλανος λόγω των συμφύσεων  που υπάρχουν φυσιολογικά.Ανάμεσα στις συμφύσεις παράγεται άσηπτο σμήγμα .(πολλοί γονείς ανησυχούν ότι αυτό που βλέπουν είναι πύον).Η ενδεδειγμένη ηλικία για την λύση των βαλανοποσθικών συμφύσεων είναι μετα τα 2,5-3 χρόνια ζωής (να έχει βγει η πάνα).Η λύση των βαλανοποσθικών συμφύσεων γίνεται αρχικά συντηρητικά με την τοποθέτηση κορτιζονούχου κρέμας για 4-6 εβδομάδες.Αν αποτύχει η συντηρητική αγωγή τότε προβαίνουμε σε μικροεπέμβαση η οποία γίνεται στο ιατρείο υπό τοπική αναισθησία (τοποθέτηση κρέμας EMLA για 30 λεπτά).Είναι μια ανώδυνη,γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος.

- ΚΥΣΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

Είναι μια παραλλαγή της υδροκήλης καθώς πρόκειται για εγκυστρωμένη συλλογή υγρού(κύστη) όχι στο όσχεο, όπως συμβαίνει στην υδροκήλη,αλλά πιο ψηλά κατά μήκος του βουβωνικού πόρου .Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση .Στην κύστη σπερματικού τόνου ψηλαφάται ο όρχις ξεκάθαρα και πάνω από αυτόν ψηλαφάται ένα έταιρο κυστικό μόρφωμα.Η αντιμετώπιση είναι η ίδια με αυτής της υδροκήλης μετά την ηλικία των 2 χρόνων ζωής καθώς υπάρχει περίπτωση απορρόφησης της όπως και στην υδροκήλη.

- ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΩΣ

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις συστρέφεται γύρω από τον άξονα του.Συμβαίνει κυρίως στα νεογνά και στα μεγαλύτερα παιδιά άνω των 10 ετών.Η συστροφή όρχεως στα νεογνά γίνεται συνήθως ενδομητρίως και παρουσιάζεται αμέσως μετά την γέννηση.Στα μεγαλύτερα παιδιά τα κλινικά συμπτώματα παρουσιάζονται απότομα (έντονο αλγος,οίδημα οσχέου,έμετος) συνήθως κατά την διάρκεια της νύχτας.Κατά την κλινική εξέταση ο όρχις ψηλαφάται πιο ψηλά από τον αντίστοιχο υγιή όρχι και σε οριζόντια θέση λόγω της συστροφής .Επειδή ο όρχις σε διάστημα ολίγων ωρών (4-6 ώρες) λόγω της ισχαιμίας νεκρώνεται , η διάσωση του απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση.Τέλος είναι απαραίτητο  κατά την χειρουργική επέμβαση να καθηλώνεται και ο υγιής όρχις για την αποφυγή πιθανής μελλοντικής συστροφής αυτού.

- ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΚΥΣΤΕΩΣ MORGAGNI

Κάθε αγόρι που γεννιέται φέρει συνήθως στην κορυφή του όρχεως ή της επιδυδιμίδος  μια μικρή κύστη η οποία είναι εμβρυικό υπόλλειμα.Συνήθως μετά την ηλικία των 5 ετών σε ένα ποσοστο 15-20% των αγοριών αυτή η κύστη συστρέφεται γύρω από τον άξονα της .Η  συστροφή της κύστεως Morgagni εκδηλώνεται με οίδημα και ερυθρότητα οσχέου, άλγος και ευαισθησία κατά την βάδιση.Συμβαίνει συνήθως μετά από έντονη ποδηλασία ή έντονη αθλοπαιδεία.Η διαφορική διάγνωση γίνεται κυρίως από την συστροφή του όρχεως και σε αυτό βοηθά η κλινική εξέταση κυρίως (ηπιότερη κλινική εικόνα από αυτή της συστροφής όρχεως) καθώς και το υπερηχογράφημα.Η αντιμετώπιση αρχικά είναι συντηρητική με φαρμακευτική αγωγή και ανάπαυση.Εάν δεν πετύχει η συντηρητική αγωγή, τότε προβαίνουμε στην χειρουργική αφαίρεση της κύστεως.Ουσιαστικά τα παιδιά αυτά υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της κύστεως για να απαλλαχθούν από τον πόνο ,καθώς η συστραφείσα κύστη Morgagni συνήθως δεν επηρεάζει τον όρχι ,νεκρώνεται και απορροφάται από τον οργανισμό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 

- ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ

Χολολιθίαση ονομάζεται η παρουσία λίθου ή λίθων μέσα στη χοληδόχο κύστη.Η  χολολιθίαση είναι πολύ πιο σπάνια στα παιδιά από ότι στους ενήλικες.Το πιο συχνό αίτιο χολολιθίασης στα παιδιά είναι οι αιματολογικές νόσοι(σφαιροκυττάρωση,δρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμολυτική νόσος, μεσογειακή αναιμία).Άλλες αιτίες πιο σπάνιες είναι η ολίκη παρεντερική διατροφή,ο καθετηριασμός της ομφαλικής φλέβας και η ανεπάρκεια μιας ανοσοσφαιρίνης(IgA).
     H χολολιθίαση εκδηλώνεται συνήθως άτυπα στα παιδιά .Συνήθως εμφανίζεται στην ηλικία των 7-10 ετών.Τα κυριότερα συμπτώματα είναι το κοιλιακό άλγος,η ναυτία και οι έμετοι. Πυρετός εμφανίζεται επι χολοκυστίτιδος(φλεγμονή χοληδόχου κύστεως).Η θεραπεία της χολολιθίασης είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. 

- ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ(ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΗ ΚΗΛΗ)

Είναι η πρόπτωση ενδοκοιλιακού σπλάχνου σε οιοδήποτε σημείο της λευκής γραμμής.Λευκή γραμμή ονομάζεται η νοητή γραμμή από την ξιφοειδή απόφυση μέχρι τον ομφαλό.Συνήθως προπίπτει επίπλουν,προπεριτοναικό λίπος ή παχύ έντερο.Κατά κανόνα η κήλη λευκής γραμμής είναι ασυμπτωματική και δεν προκαλεί ενοχλήματα όπως στους ενήλικες.Η θεραπεία είναι χειρουργική

- ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

Είναι ο σχηματισμός κιρσοειδών διευρύνσεων των φλεβών που βρίσκονται στον όρχι.Οι φλεβικές αυτές διευρύνσεις μοιάζουν σαν ρόγες από σταφύλια ή μοιάζουν σαν σκουλήκια.Συνήθως εμφανίζεται σε μεγαλύτερα παιδιά(>12 ετών) και η εντοπισή της είναι αριστερά.Στα νεογνά,στα βρέφη και στα νήπια η εντόπιση της κιρσοκήλης δεξιά ,μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη όγκου του νεφρού.
     Η κιρσοκήλη μπορεί να ταξινομηθεί σε τρείς βαθμούς.Ο πρώτος βαθμός περιλαμβάνει τις μικρές κιρσοκήλες οι οποίες φηλαφώνται δύσκολα.Ο δεύτερος βαθμός περιλαμβάνει τις μετρίου μεγέθους κιρσοκήλες οι οποίες ψηλαφώνται εύκολα ,αλλά γίνονται ορατές όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση και πάρει βαθιά αναπνοή (δοκιμασία valsava).Ο τρίτος βαθμός περιλαμβάνει τις κιρσοκήλες εκείνες οι οποίες είναι μεγάλες ,ορατές και ψηλαφητές χωρίς  την δοκιμασία valsava.
  Η κιρσοκήλη κλινικά εκδηλώνεται με αίσθημα βάρους και άλγος στην περιοχή του οσχέου κυρίως ως μετά από κόπωση.Το υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει επιβεβαιώνοντας την κλινική διάγνωση αλλά και να μας δώσει πληροφορίες για την δομή και το μέγεθος του όρχεως.
  Οι κιρσοκήλες πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν χρειάζονται αντιμετώπιση εφόσον το μέγεθος του όρχεως είναι φυσιολογικό.Οι απόλυτες ενδείξεις χειρουργικής αποκατάστασης της κιρσοκήλης είναι η τρίτου βαθμού κιρσοκήλη ή η ατροφία του όρχεως.Η χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης συνίσταται στην διατομή της έσω σπερματικής φλέβας λαπαροσκοπικά.(λαπαροσκοπική Palomo).Ένας στους τρείς ασθενείς που θα χειρουργηθούν για κιρσοκήλη θα εμφανίσουν όψιμα υδροκήλη.

- ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Είναι η παρουσία ενός μικρού χάσματος στο κοιλιακό τοίχωμα στην περιοχή του ομφαλού.Αυτό το χάσμα καλύπτεται από δέρμα.Οφείλεται σε ατελή σύγκλειση του ομφαλικού δαχτυλίου.
   Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται ως μια μικρή διόγκωση στον ομφαλό.Αυτή η διόγκωση ουσιαστικά είναι τμήμα εντέρου που περνάει από το χάσμα και πιέζει το δέρμα.
  Οι  ομφαλοκήλες συνήθως εμφανίζονται μετά την πτώση του ομφάλιου λώρου.Οι περισσότερες ομφαλοκήλες υποστρέφουν μετά το τρίτο έτος της ζωής .Οι ομφαλοκήλες με διάμετρο μικρότερη του 1 εκ. έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να κλείσουν σε σχέση με εκείνες που έχουν διάμετρο ομφαλικού δακτυλίου μεγαλύτερη από 2 εκ.
  Οι ομφαλοκήλες οι οποίες δεν κλείνουν μέχρι και το 4 έτος της ζωής χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.Η περίπτωση της περίσφιξης εντέρου(εσφηνωμένο τμήμα εντέρου δια μέσω του χάσματος)στην ομφαλοκήλη είναι εξαιρετικά σπάνια κατάσταση, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις βουβωνοκήλες.

E-MAILS
Ιατρείο: info@v-papachristos.gr
Ιατρός:
dr_papachristosvasilis@yahoo.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο:(+30) 2114063786
Κινητό:(+30) 6947439024
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθηνάς & Βύρωνος 11
Κορυδαλλός, 181 20
©  2017 Designed  by v-papachristos.gr - Dr. Παπαχρήστος Βασίλης